Robust og sanitær vejeløsning


Samlet lift og vejesystem Vægten ses monteret på liften. Vejecellerne holder til de mange stød og slag, der forekommer hver gang liften kippes.
Samlet lift og vejesystem Vægten ses monteret på liften. Vejecellerne holder til de mange stød og slag, der forekommer hver gang liften kippes.
Selvom liften og vægten ofte bliver hårdt påkørt, tager vejecellerne ikke skade.
Selvom liften og vægten ofte bliver hårdt påkørt, tager vejecellerne ikke skade.

Udstyret i en fødevareproducerende virksomhed skal leve op til en række krav om robusthed og nøjagtighed. Dertil kommer de sanitære forhold. Dette gælder også vejeløsninger. En proteinproducerende virksomhed fandt en robust, sanitær og danskudviklet vejeløsning til et af de absolutte knudepunkter i produktionen.

Eilersen Electric A/S har igennem virksomhedens lange historie inden for vejesektoren udviklet og produceret vejeceller af en høj kvalitet. Virksomheden leverer kundespecifikke, robuste og samtidig sanitære vejeløsninger til en lang række af forskellige industrier i Danmark såvel som i udlandet.

Vejecellerne kan leveres i kapaciteter op til 500T med en nøjagtighed op til C6 iht. OIML. Desuden kan vejeløsningerne leveres til anvendelse i ATEX-områder. Vejesystemerne kan forsynes med henholdsvis Profibus DP, DeviceNet, EtherNet/lP, Modbus, RS485, RS232, 4-20mA eller 0-10V interface, og desuden er et nyt EtherCAT interfacemodul på vej. Vejecellerne er desuden kalibreret ved levering, hvilket sparer tid under indkøring og opstart.

For at kunne klare de krav, der stilles til udstyret i det hårde miljø i virksomhedens produktion, havde Scanflavour A/S brug for en meget robust og pålidelig vejeløsning til deres nye vægte. Scanflavour, der producerer forskellige proteintilsætningsprodukter til fødevarer, fandt den rette robuste vejeløsning hos Eilersen Electric A/S.

Vægtene anvendes i vigtige knudepunkter i produktionen, og kravet fra Scanflavour var således stor robusthed, sanitær installation, høj nøjagtighed og tilsvarende kvalitet. Styringsmæssigt var der krav til fuld integration, da vægtene anvendes i virksomhedens samlede kvalitetssikringssystem.

Løsningen

Vægten, som er monteret på eksisterende lifte, anvendes til batchvis afvejning af én af de komponenter, der senere tilsættes det færdige produkt. Komponenten løftes op i store hakkemaskiner, hvor det bearbejdes til videre brug. Det er meget vigtigt for Scanflavour hele tiden at vide, præcist hvor meget der bliver indvejet.

Med den nye vejeløsning kan karret, der indeholder komponenten, vejes før og efter tømning, hvormed den nøjagtige afvejede mængde online kan videregives til det overordnede styrings- og kvalitetssystem.

Denne samlede løsning giver i dag Scanflavour mulighed for kontinuerligt at være på forkant med produktionen - og dermed minimere spild og tabt produktion. Ved at anvende en kapacitiv målemetode er Eilersen i stand til at levere robuste vejeceller, der kan tåle meget store over-og sidebelastninger - fra 300 til 1.000 procent af kapaciteten.

Vejecellerne installeres uden brug af mekanisk overlastbeskyttelse, hvilket sikrer en sanitær installation. Dette - sammen med en fuld digital målekæde - gjorde Eilersen i stand til at levere en samlet løsning til Scanflavour, som levede op til de stillede krav.

Den mekaniske del

Selve opbygningen af de mekaniske dele blev udført i seks mm rustfrit stål monteret med robuste og OIML godkendte SD-bjælke vejeceller fra Eilersen, der er velegnede til denne type applikationer. De valgte SD vejeceller kan klare op til 1.000 procent over- og sidelast af deres kapacitet. De er rustfrie, lasersvejste til IP68 og er udviklet til brug i hårde industrimiljøer.

Den simple mekaniske installation af vejecellen reducerer desuden behovet for vedligeholdelse, hvilket minimerer den samlede installationsomkostning.

Den styringsmæssige del

Som de eneste på markedet producerer Eilersen kun vejeceller baseret på digital teknologi. Dette eliminerer unøjagtigheder, som fremkommer ved anvendelse af analog måleteknik.

Desuden er vejecellerne kalibrerede ved levering - og denne kalibrering er ikke afhængig af kabellængden. Den nyudviklede vejeterminal 5024G med EtherNet kommunikation anvendes til styring, kontrol, diagnosticering og dataopsamling på vægtene.

Vejeterminalen er desuden leveret med kundetilpasset software, der sørger for en stabil overførsel af data til Scanflavours kvalitetssikringssystem.

Den nye vejeterminal er endvidere typegodkendt, så den kan anvendes til verificerede afregningsvægte. Vægtene har nu været i drift i længere tid, og service - og vedligeholdelseschef Michael Dalsager hos Scanflavour udtaler, at de aldrig før har haft så velfungerende vægte. Selvom den ene vægt er blevet hårdt påkørt flere gange dagligt, fungerer de perfekt.

Download artikel: Robust og sanitær vejeløsning fra Eilersen (pdf)